Leren leren

Niemand leert op dezelfde manier. Voor de verbinding met de werkpraktijk is het van belang dat deelnemers voor aanvang hun eigen leervragen formuleren en afstemmen met hun leidinggevende. Naast andere onderwerpen bespreken we de leervragen in de intake.

We sluiten het traject af met een outtake met de individuele deelnemers en hun leidinggevenden. Daarin besteden we aandacht aan de doorwerking van het geleerde in de eigen werkpraktijk.

Van buiten naar binnen

De aanleiding voor een proceshandeling ligt doorgaans buiten: in de vraag van een klant of opdrachtgever. Daarom werken we in het leertraject van buiten naar binnen. We beginnen bij de procesomgeving, gaan verder met de positie en betekenis van procesmanagement en komen dan uit bij de deelnemer zelf, zijn rol en verantwoordelijkheid.

Leren van elkaar

In een goed draaiende leergroep zijn de deelnemers elkaars praktijkadviseur. De deelnemers kunnen en zullen veel van elkaar leren tijdens het traject. Het is daarom belangrijk dat zij elkaar goed leren kennen en op basis van vertrouwen met elkaar omgaan.