Bijeenkomst 4: Vertellen

  • Procesmanagement is een talig vak, dat baat heeft bij verhalende beeldspraak. In deze bijeenkomst leer je een problematiserend verhaal op te zetten, dat partijen en personen in beweging brengt. Vervolgens ga je aan de slag met het construeren van oplossingsgerichte frames en het maken en / of demonteren van tegenframes, zowel op inhoudelijk als relationeel vlak.