Bijeenkomst 2: Procesmanagement en procesomgeving

  • Je analyseert de formele en informele krachtsverhoudingen in de omgeving van je klus
  • Standpunten zijn vaak onwrikbaar en niet voor discussie vatbaar. Je leert standpunten van actoren te ontbinden in onderdelen waarover je een gesprek  kunt voeren
  • Je leert draagvlak en draagkracht te ontwikkelen door resultaatsverwachtingen van opdrachtgever en procesdeelnemers op tactisch en strategisch niveau te herformuleren
  • Je ontwikkelt scenario’s voor de volgende stap in je klus, om actoren constructief te (her)positioneren en daarmee draagvlak en draagkracht te optimaliseren