Bijeenkomst 1: Basisprincipes, positionering, diagnostiek

  • Je maakt kennis met de andere deelnemers. We nemen doelen, opzet en onderdelen van het programma door en lichten de manier van werken tijdens deze module toe.
  • We positioneren procesmanagement ten opzichte van andere stuur- en beheersvormen, kijken naar de variatie in procesmanagement en oefenen met diagnostische hulpmiddelen om zicht te krijgen op de proceselementen in je klussen.