Beïnvloeden van Processen (BVP) is een leertraject voor projectleiders en adviseurs met ervaring. Je staat bijvoorbeeld aan de lat voor:

  • klimaat-, water- en energievraagstukken
  • ontwikkelen van mobiliteitsoplossingen
  • ingewikkelde uitvoeringsafspraken maken met ketenpartners
  • gebieds- en projectontwikkeling
  • projectuitvoering met veranderopgaven
  • beweging krijgen in vastgelopen klussen.

Om die opgaven tot een goed einde te brengen heb je de ambitie, je kennis van processen verder te verdiepen. Je wilt leren, vanuit de inhoud processen te beïnvloeden om aan het verloop ervan een actieve bijdrage te leveren.

Je stelt je vragen als:

  • Hoe kan ik vanuit de inhoud het proces en de omgeving meer beïnvloeden?
  • Hoe kan ik mezelf een effectieve positie geven als ik klem zit tussen verschillende belangen?
  • Hoe kan ik uiteenlopende belangen bij elkaar brengen?

Deelnemers aan BVP worden door interne en externe opdrachtgevers gevraagd om hun inhoudelijke en procesmatige bijdrage. Daardoor komen zij in dusdanig ingewikkelde omgevingen dat het noodzakelijk is meer vaardigheden te ontwikkelen om het proces te beïnvloeden.

Daarom kijken we  naar de procesomgeving en de eigen rol en verantwoordelijkheid. We investeren in een methodische verrijking van het eigen beïnvloedingsrepertoire. En we vergroten het aantal tools. We maken gebruik van een methode van procesmanagement die we ACE noemen: Arrangeren, Combineren, Effecturen.